Aatteet

Kaikilla politiikan parissa toimivilla ihmisillä on taustalla aate, eli ideologia. Hekin, jotka väittävät olevansa täysin käytännöllisiä ongelmanratkaisijoita, hahmottavat maailmaa jonkinlaisen ideologian kautta. Siksi ei ole yhdentekevää, minkälaista aatemaailmaa päätöksentekijä edustaa.

Tulen ylemmän keskiluokan kodista, jossa yhteiskunnallisista asioista puhuttiin, mutta mitään väriä ei tunnustettu. Sosialidemokratia ei tullut minulle suvun perintönä eikä kukaan pyytänyt minua mukaan puolueeseen. Kiinnostukseni politiikkaan syntyi valtiotieteiden ja historian opiskelusta. Liityin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) jäseneksi 2004, oman ajattelun ja harkinnan tuloksena.

Sosialidemokratia on minulle ennen kaikkea aatteellinen valinta. Olen saanut elämässäni paljon ja minulle on suotu mahdollisuuksia, joita monelle ei suoda. En halua käyttää osaamistani ja tarmoani etuoikeuksien ja rikkauksien puolustamiseen, vaan seisoa tavallisen ihmisen puolella. Omassa poliittisessa ajattelussani keskeisiä käsitteitä ovat edistys, tasa-arvo ja heikomman puolustaminen.

Edistysmielisenä lähden siitä, että nykyinen yhteiskunta ei ole historian päätepiste. Muutosta ei voi pysäyttää, mutta rationaalisella toiminnalla voimme ohjata yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, että se palvelee tavallista ihmistä.

Tasa-arvon kannattajana uskon, että ihmisten välistä poliittista, sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta täytyy vähentää. Yhteiskunnassa tulee pyrkiä mahdollisimman suureen tasa-arvoon, säilyttäen kuitenkin yksilön kannustimet oman asemansa parantamiseen.

Heikompia pitää tukea, koska he ovat suurimmassa tuen tarpeessa. Heikomman puolustaminen on paitsi moraalisesti oikein, myös tae siitä, että saamme elää inhimillisessä ja vakaassa maassa.

Näistä syistä puolueeni on SDP.

Sisäpolitiikan lisäksi olen aina ollut kiinnostunut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mielestäni Suomen ulkopolitiikan tärkein tavoite on palvella Suomen kansallisia etuja. En ole kuitenkaan nurkkapatriootti, vaan uskon, että usein pienen valtion tuki ja turva on kansainvälisessä yhteistyössä.

Elämänkokemukset väistämättä muokkaavat näkemyksiä. Vietin suurimman osan tähänastisesta aikuiselämästäni ulkomailla, jossa opin katsomaan Suomea uusin silmin. Näin, miten moni asia meillä on hoidettu hyvin, mutta näin myös, että suomalainen tapa tehdä asioita ei ole välttämättä ainoa oikea. Tuon poliittiseen päätöksentekoon uutta näkemystä ja ennakkoluulottomuutta. Uudistajan työ ei ole koskaan valmis.