Vaalirahoituksesta

Haluan omalta osaltani olla mukana lisäämässä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä. Tein Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen kuntavaalikampanjani rahoituksesta.

Vaalibudjettini on 5148 euroa, johon sisältyy mm. internet- ja lehtimainontaa, esitteiden painatusta, valokuvaus, kotisivu ja puolueen perimä ehdokasmaksu.

Käytän kampanjaan omia varojani 3423 euroa ja vaalitukena saatua rahaa 1725 euroa. Vaalituesta 1495 euroa on yksityishenkilöiltä saatuja lahjoituksia ja 230 euroa puolueosastoni myöntämää tukea.

Vaalibudjettiin ei sisälly polttoainekuluja, jotka maksan itse.

Rahaliikenne kulkee tukiryhmäni tilin kautta, johon minulla ei ole käyttöoikeutta.

Koska kyseessä on ennakkoilmoitus, yllä mainitut summat eivät ole lopullisia.

Linkki: Ennakkoilmoitus